PTE

Zebranie ogólnopolskiej organizacji naukowo technicznej, Polskiego Towarzystwa Energetycznego – PTE, w dniu  5 marca 2011 r., wybrało Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
W tajnych wyborach wyłoniono: Zarząd Główny – ZG Polskiego Towarzystwa Energetycznego – PTE.
Stowarzyszenie POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE, w skrócie PTE jest ogólnopolską, naukowo-techniczną,  społeczno-zawodową, twórczą, dobrowolną, demokratyczną, organizacją pozarządową, działającą na rzecz społeczeństwa i pożytku publicznego. PTE zrzesza osoby zainteresowane problematyką energetyczną wszystkich specjalności i zawodów oraz osoby prawne.
Konto bankowe PTE: 53 2130 0004 2001 0564 1519 0001

Comments are closed.