Dopłaty do budynków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.

Od stycznia 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę domów energooszczędnych. W bankach kredyt z dopłatą jest dostępny  od  drugiego kwartału 2013 r.
Dla domów pasywnych, których współczynnik EUco będzie poniżej 15 kWh/(m2 x rok) dotacja ma wynosić – 50 tys. zł brutto.
Dla domów energooszczędnych, których współczynnik EUco będzie wynosic poniżej 40 kWh/(m2 x rok) kwota dotacji – 30 tys. zł brutto.

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego.
Program obejmuje:
-dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych i kosztów weryfikacji i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
-niższych kosztów eksploatacji budynku,
-podniesienia wartości budynku.

Comments are closed.