Szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków

NOWY ATRAKCYJNY ZAWÓD !!!

Polskie Towarzystwo Energetyczne organizuje szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków.

Urządzenia Infiltec Powietrze na osobę i pomieszczenie Szczelność powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków Krajowa sieć wykonawców pomiarów szczelności budynków Szkolenia z oceny szczelności budynku
Każdy budynek mieszkalny i użyteczności publicznej, przed oddaniem do użytkowania, powinien mieć wykonany pomiar szczelności i wykonaną ocenę szczelności budynku.

Zgłoszenie na wybrany kurs
Szkolenia organizowane w Poznaniu, kończą się egzaminem umożliwiającym uzyskania uprawnień;

1. Specjalisty oceny szczelności budynków, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 zł., egzamin 200 zł.
2. Starszego specjalisty oceny szczelności budynków, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 zł., egzamin 200 zł.
3. Głównego specjalisty szczelności budynków, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 zł., egzamin 200 zł.
4. Weryfikatora energetycznego budynków, czas trwania 5 godzin, koszt szkolenia 500 zł., egzamin 200 zł.

Uzyskane uprawnienia upoważniają do samodzielnego wykonywania oceny szczelności budynków i wystawiania Certyfikatu Szczelności Budynku Polskiego Towarzystwa Energetycznego.
Certyfikat Szczelności Budynku Polskiego Towarzystwa Energetycznego
jest podstawą do wystąpienia o dopłatę, dla budynków:
– energooszczędnych – 30 000 zł.,
– pasywnych – 50 000 zł.

This entry was posted in Budynki pasywne, Szczelność budynku. Bookmark the permalink.

Comments are closed.