Dopłaty do budynków pasywnych

bud pas Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.

Od stycznia 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomia program dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę domów energooszczędnych. W bankach kredyt z dopłatą powinien się pojawić w pierwszym kwartale 2013 r.
Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.”
Dla domów pasywnych, których współczynnik EUco będzie poniżej 15 kWh/(m2 x rok) dotacja ma wynosić – 50 tys. zł brutto.
Dla domów energooszczędnych, których współczynnik EUco będzie wynosic poniżej 40 kWh/(m2 x rok) kwota dotacji – 30 tys. zł brutto.

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego.
Program obejmuje:
-dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych i kosztów weryfikacji i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
-niższych kosztów eksploatacji budynku,
-podniesienia wartości budynku.

This entry was posted in Szkolenia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.