http://www.pte.edu.pl/images/logo_pte.jpg

 Rejestr dyplomowanych certyfikatorów i audytorów energetycznych. Osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego i oceny szczelności budynków Wykonujemy:  – świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, – audyty termomodernizacyjne i remontowe, – weryfikację energetyczną budynku i pomiary szczelności budynków. Lp. …

Comments are closed.

Urządzenia Infiltec Powietrze na osobę i pomieszczenie Szczelność powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków Krajowa sieć wykonawców pomiarów szczelności budynków Szkolenia z oceny szczelności budynku Każdy budynek mieszkalny i użyteczności publicznej, przed oddaniem do użytkowania, powinien mieć wykonany pomiar …

Comments are closed.

NOWY ATRAKCYJNY ZAWÓD !!! Polskie Towarzystwo Energetyczne organizuje szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków. Urządzenia Infiltec Powietrze na osobę i pomieszczenie Szczelność powietrzna budynku Szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków Krajowa sieć wykonawców pomiarów szczelności budynków Szkolenia z oceny szczelności budynku Każdy …

Comments are closed.
http://www.dpr.pten.pl/wp-admin/images/gwc_l.jpg

    Rekuperacja (łac. recuperatio – odzyskanie) to odzyskiwanie ciepła za pomocą wymiennika ciepła. W przypadku wentylacji służy do tego rekuperator. Działanie rekuperatora polega na przekazywaniu energii z jednego medium do innego. Rekuperator jest urządzeniem w którym następuje ogrzewanie powietrza nawiewanego …

Comments are closed.

Ocena szczelności budynku

http://www.pte.edu.pl/images/wentyl_z.jpg

Polskie Towarzystwo Energetyczne wykonuje oceny osłony termicznej budynku, z wykorzystaniem: 1. Urządzenia Blower Door do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia w budynku, w celu określenia nieszczelności osłony zewnętrznej budynku. 2. Kamery termowizyjnej do określenia miejsca występowania strat ciepła. 3. Pomiary i …

 

Dopłaty do budynków pasywnych

http://www.pte.edu.pl/images/topics/abp25.jpg

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Od stycznia 2013 …

 

Infiltec w Polsce

http://www.pte.edu.pl/images/went_in6.png

POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL w POLSCE, oferuje urządzenia INFILTEC do pomiaru szczelności budynków