Cel pomiaru szczelności budynku

Urządzenia Infiltec Powietrze na osobę i pomieszczenie  Szczelność powietrzna budynku  Szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków   Krajowa sieć wykonawców pomiarów szczelności budynków   Szkolenia z oceny szczelności budynku
Każdy budynek mieszkalny i użyteczności publicznej, przed oddaniem do użytkowania, powinien mieć wykonany pomiar szczelności i wykonaną ocenę szczelności budynku.

W krajach europejskich, ocena szczelności budynku jest obowiązkowa i jest podstawą dopuszczenia budynku do użytkowania.
Pomiar szczelności wykonywany jest w celu, określenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania i wentylacji.
W budynkach pasywnych do ogrzania i wentylacji 1 m2 w skali roku, zapotrzebowanie na energię EP jest na racjonalnie niskim poziomie i wynosi < 15 kWh. W budynkach tradycyjnych i aktualnie budowanych obecnie w Polsce, zapotrzebowanie na EP w skali roku wynosi od 150 do 1000 kWh/m2. Taki poziom EP, jest nieracjonalnie wysoki.

Budynki pasywne po zakończeniu budowy obowiązkowo poddane są próbie szczelności. Wielokrotna różnica w zapotrzebowaniu na anergię, budynków pasywnych i tradycyjnych, jest dowodem na konieczność wykonania próby szczelności we wszystkich budynkach. Koszt wykonania oceny szczelności jest znikomy do ceny zakupu domu nowego i tradycyjnego. Wydatkowana kwota na ocenę szczelności zwraca się wielokrotnie w pierwszym roku po wykonanej ocenie. Budynki tradycyjne mają nieszczelności przegród, powodujące niekontrolowaną wentylację, tzw. infiltrację wynoszącą do 20 wymian całej objętości budynku. Próba szczelności wykazuje ogromne nieszczelności w wykonaniu przegród zewnętrznych budynków. Ściany w budynkach tradycyjnych w wielu przypadkach wykonane są jak sito. W takich budynkach nie można utrzymać, w okresie zimy wymaganej temperatury, pomimo ciągłego zwiększania zużycia węgla, gazu itd. Jest to sytuacja napełniania wodą dziurawej beczki.
Pojęcia; pomiar szczelności budynku i ocena energetyczna budynku dla wielu projektantów, wykonawców i użytkowników nie są znane. U wielu osób pojęcia te wywołują zdziwienie. Ciepło nie jest widoczne, kiedy jest zimno dokładamy węgla, odkręcamy zawór gazowy, zwiększamy zużycie paliwa do ogrzania budynku i ponosimy zwiększone koszty ogrzewania.
Nasi poprzednicy, nie wykonywali pomiarów szczelności budynków, ale w okresie jesiennym, wykonywali tzw. „gacenie budynku” czyli uszczelnianie przegród zewnętrznych budynków, wszelkimi dostępnymi materiałami, np. mchem, słomą, watą i układaniem szczap drewna wzdłuż wszystkich ścian budynku.
Pomiary i ocena szczelności wykonywana jest dla wielu; obiektów, elementów składowych i urządzeń.
Przykłady wykonywanej oceny szczelności:
1. Dach budynku przechodzi próbę szczelności w czasie opadów deszczu, skutek nieszczelności jest widoczny natychmiast, w trakcie lub zaraz po opadach.
2. Okna budynku, przy silnym wietrze i zacinającym deszczu, przez nieszczelności okna woda deszczowa przedostaje się do wnętrza budynku.
3. Jednostki pływające; łódki, żaglówki, statki: efekty nieszczelności są natychmiast widoczne po zwodowaniu lub trakcie użytkowania.
4. Koła pojazdów dętkowe i bezdętkowe, nieszczelność- przebicie jest natychmiast widoczna.
5. Silniki samochodowe; dla stwierdzenia stanu technicznego w silnikach wykonywany jest pomiar szczelności cylindrów metodą ciśnieniową.
6. Stroje nurka, buty gumowe, pontony, materace, spadochrony, balony, maski gazowe itp.
7. Beczki, pojemniki, zbiorniki itp.
Pomiar i ocena szczelności wykonywana jest według określonej metody badawczej.

Comments are closed.