Powietrze na osobę i pomieszczenie

Urządzenia Infiltec Powietrze na osobę i pomieszczenie  Szczelność powietrzna budynku  Szkolenia wykonawców oceny szczelności budynków   Krajowa sieć wykonawców pomiarów szczelności budynków   Szkolenia z oceny szczelności budynku

Ilości powietrza na jedną osobę i pomieszczenie określa PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania i zmiany określa PN-83/B-03430/Az3:2000.
Budynki mieszkalne:
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:
– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową: 70 m3/h
– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną: 30 m3/h w mieszkaniu do trzech osób; 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
– w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną: 50 m3/h
– w łazience (z WC lub bez): 50 m3/h
– w wydzielonym WC: 30 m3/h
– w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym: 15 m3/h
– w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną: 70 m3/h Budynki zamieszkania zbiorowego:
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić:
– pokoje mieszkalne: 20 m3/h dla każdego mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymiana na godzinę,
– pokoje zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie): 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby,
– pokoje klimatyzowane oraz wentylowane o nie otwieranych oknach: 30 m3/h,
– kuchnie, łazienki oraz ustępy przeznaczone dla użytku indywidualnego jak dla budownictwa mieszkaniowego.
Budynki użyteczności publicznej:
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:
– 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby,
– 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu,
– 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola).
W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m3/h jeśli jest dozwolone palenie.

Comments are closed.