WEB Weryfikator Energetyczny Budynku

Polskie Towarzystwo Energetyczne organizuje krajową sieć WEB.
Celem sieci WEB jest, wykonanie Operatu weryfikacji energetycznej każdego budynku. Operat WEB winien być podstawą odbioru budynku i warunkiem dopuszczenia budynku do użytkowania.
Uruchomienie Programu Mieszkanie Plus, spowodowało gwałtowny wzrost budowanych domów i mieszkań.
Aktualnie budownictwem zajmują się wszyscy, którzy mają wolne środki inwestycyjne.
Te same budynki, mają różne parametry energetyczne, współczynniki przenikania; ścian, stropu, dachu, okien, drzwi, itd. Także wentylacja projektowana jest różna od rzeczywistej.  Przewidywane wprowadzenie obowiązku wykonywania Operatu WEB, może unormować sytuację i spowodować, że budynki będą miały projektowane i rzeczywiste zapotrzebowanie na energię na porównywalnym poziomie

Comments are closed.